Hlavním cílem našeho snažení je formovat a prohlubovat u dětí i veřejnosti vztah a zodpovědnost za prostředí sídliště Černý Most, ve kterém se značná část obyvatel narodila, vyrůstá a tráví svůj volný čas. K tomu organizujeme výchovně vzdělávací akce, projektové dny pro žáky školy i veřejnost.
Cílem Dne činu je nenásilnou a zábavnou formou zvýšit informovanost nejmenších dětí a veřejnosti o nutnosti ochrany přírody a možných aktivitách, kterými může každý přispět ke zlepšení životního prostředí.
Den činu se uskuteční na základní škole 28. května 2015. V rámci tohoto dne budou probíhat pracovní aktivity směřující ke zlepšení prostředí školy a jejího okolí. Součástí bude i program pro děti z Mateřské školy Obláček a žáky prvního stupně na téma „ Na odpady máme rady“ a „Chceme tu mít čisto“. Cílem celého programu je zábavnou a hravou formou přiblížit dětem problematiku správného nakládání s odpady, především předcházení vzniku odpadu a správného třídění. Na Den činu přijali pozvání i členové Ekotýmu ze Základní školy a Praktické školy Český Brod, Žitomířská 1359.

Pořadatel

Základní škola, Generála Janouška 1006, www.zsgenjanouska.cz
Mgr. Eva Jiříková, CSc., palceE@seznam.cz

Místo

Generála Janouška 1006, Praha 9 – Černý Most II.

Datum a čas

čtvrtek 28. května, 8.15 – 12.30