Alternativa Zdola je občanská iniciativa, která si klade za cíl podporovat komunitní hnutí v České republice. Debata, kterou pořádá spolu s Radou vlády pro udržitelný rozvoj, bude usilovat o nastínění obecného cíle udržitelného rozvoje a způsobů, jak se k němu přibližovat.

Pořadatel

Ilona Švihlíková, ilona.svihlikova@gmail.com
Rada vlády pro udržitelný rozvoj, Alternativa Zdola
https://alternativazdola.cz/liferay/web/alternativa-zdola

Místo

Komunitní centrum Prádelna, Holečkova 38a, Praha 5
https://www.csop5.cz/komunitni_centrum/

Termín

2. června 2015 od 17.00