Odpovědnost a udržitelnost v byznys kontextu, nové trendy a příležitosti

Konference představí byznys koncepty, inovativní styly řízení, strategické přístupy ke komunikaci a řízení dodavatelského řetězce postavené na odpovědném podnikání a udržitelnosti. Konference přinese nezávislé pohledy domácích i zahraničních odborníků, příběhy firem i jednotlivců. Ukáže, jak jsou nové byznys modely aplikovány v praxi firem v ČR i na globální úrovni.

Stěžejní témata: cirkulární ekonomika, cradle 2 cradle, supply chain, inovace, leadership, komunikace, více informací naleznete zde.

Partnerem konference je Rada vlády pro udržitelný rozvoj.

Pořadatel

Byznys pro společnost, www.byznysprospolecnost.cz

Registrace

Vstup je zdarma, ale je potřeba se registrovat nejpozději do 1. června na adrese sodomkova@byznysprospolecnost.cz, konference proběhne v českém jazyce.

Místo konání

Velvyslanectví Nizozemského království, Gotthardská 27/6, Praha Bubeneč

Termín

čtvrtek 4. června

Doba trvání

8.45 – 12.00