Evropský týden udržitelného rozvoje je pro Alternativu Zdola (AZ) možností, jak získat impulsy pro svou činnost a zjistit postoje české veřejnosti na téma udržitelnosti. Již pět let se AZ snaží zvyšovat povědomí o možnostech účasti občanů na veřejném dění, prezentovat lokální ekonomické alternativy a přispět tak k lepšímu životu v ČR. Rádi bychom formou ankety podpořili vědomí o tom, že udržitelnost je klíčové téma nás všech, a že bez osobního angažmá těžko dosáhneme viditelných úspěchů.

Anketu můžete vyplnit zde.
Uvítáme, pokud anketu pomůžete šířit dále po svých organizacích, přátelích a známých.

Pořadatel

Alternativa Zdola
https://alternativazdola.cz

Kontaktní osoba

Kateřina Vojtíšková, katule.v@seznam.cz

Místo

ve všech krajích České republiky

Termín

30. května – 5. června 2015