Přihlášení soutěžního videa 

Vyplnění všech bodů je podmínkou pro zařazení přihlášky do hodnocení. Hodnocení soutěžních projektů, prací a děl bude probíhat samostatně v jednotlivých kategoriích.

Napište jména všech členů v týmu
Uveďte vedoucího řešitelského týmu, u školního kolektivu vyplňuje učitel, u neplnoletých soutěžících vyplní zákonný zástupce.
Vaše video vložte nejdříve na YouTube. Pokud byste si nevěděli rady, návod najdete tady, zde potom vložte URL link na video.