Galerie přihlášených videí

Kategorie 1

Spotřební kocovina

ZŠ Janovice, Kategorie 1 

Video týkající se Cíle číslo 12, Udržitelná spotřeba, vzniklo ve spolupráci s celou 9.třídou.  Ta v rámci dílny psaní vytvořila film, který vyhrál soutěž ENVOfilm 2018 v kategorii základních škol. Velmi vysoko zde hodnotím proces vzniku, kdy se zapojil každý žák do tvorby příběhu, kritickým myšlením jsme postupovali prvním psaním, druhým až závěrečným. Výsledný produkt vznikl jako průnik nápadů mnoha žáků. Žáci si zde dali za cíl upozornit na to, kolik věcí nám je třeba, kde jsou hranice každého z nás z hlediska udržitelné spotřeby a konzumu. Filmem jsme nechtěli poučovat, nechtěli jsme dávat nevyžádané rady, ale spíše jsme chtěli vést k zamyšlení, co může udělat každý z nás a jestli existují hranice udržitelnosti vlastních potřeb.

Popřemýšlím…

Školní TV NaStopě Masarykovy ZŠ Návsí, Kategorie 1 

Video představuje běžný den žáka se zamyšlením nad tím, co a jak dělá. Cílem videa je přimět lidi přemýšlet nad tím, co dělají, jak to dělají, jaký to má vliv na udržitelný rozvoj a prostředí kolem nás. Video spadá pod SDG 12 (Odpovědná výroba a spotřeba).

O igelitovém království

EKOTÝM, Základní škola T. G. Masaryka, Šardice

Nápad vznikl z potřeby řešit neúnosnou spotřebu plastových sáčků při nakupování. Vztahuje se k SDG 12, Odpovědná výroba a spotřeba.

Kategorie 2

Lightbulb – Žárovka v kostce

Tým Lightbulb, Základní škola a gymnázium Vítkov, Komenského 754, Vítkov

Naše video jsme zaměřili na 12. cíl udržitelného rozvoje Odpovědnou výrobu a spotřebu. Třídit papír, sklo, plasty a bioodpad už umí každé dítě v mateřské školce. Ale kam s takovou žárovkou? Tato otázka byla pro naše okolí velkou neznámou. Žárovky má doma každý z nás, ale málokdo opravdu ví, jak jednotlivé druhy zodpovědně likvidovat. Video poukazuje na nutnost recyklace a poutavou formou odpovídá na otázku “Kam s použitými světelnými zdroji?”. Správná likvidace žárovky se vyplatí. Přispějme společně k ochraně životního prostředí.

Mikroplast

Albrechtova střední škola, Český Těšín

Člověk, jakožto parazit, je tou největší hrozbou pro svět. Cokoliv, co potřebuje vyprodukovat, vytvoří tak, že vezme kousek přírody a přemění ho v něco sobě užitečného. Jedním z těchto produktů je nejčastěji využívaných materiál, plast. Co se s plastem děje v přírodě? Proč je nebezpečný? Moře jsou zamořená odpadem, ale Česko moře nemá, takže to pro nás hrozba není.. nebo snad je?  Pro lidstvo je to velký problém, ale uvědomuje si ho stále nedostatečně. Pokud se nebude nijak řešit, przy bude toto pro nás osudné, a proto chci, aby film vidělo co nejvíce lidí, nejen v ČR. Film se vztahuje k SDG 14, Život ve vodě a SDG 15, Život na souši.