Galerie přihlášených videí 2019

Kategorie 1

Spotřební kocovina

ZŠ Janovice

Video týkající se Cíle číslo 12, Udržitelná spotřeba, vzniklo ve spolupráci s celou 9.třídou.  Ta v rámci dílny psaní vytvořila film, který vyhrál soutěž ENVOfilm 2018 v kategorii základních škol. Velmi vysoko zde hodnotím proces vzniku, kdy se zapojil každý žák do tvorby příběhu, kritickým myšlením jsme postupovali prvním psaním, druhým až závěrečným. Výsledný produkt vznikl jako průnik nápadů mnoha žáků. Žáci si zde dali za cíl upozornit na to, kolik věcí nám je třeba, kde jsou hranice každého z nás z hlediska udržitelné spotřeby a konzumu. Filmem jsme nechtěli poučovat, nechtěli jsme dávat nevyžádané rady, ale spíše jsme chtěli vést k zamyšlení, co může udělat každý z nás a jestli existují hranice udržitelnosti vlastních potřeb.

(Ne)přemýšlím…

Školní TV NaStopě Masarykovy ZŠ Návsí, Kategorie 1 

Video představuje běžný den žáka se zamyšlením nad tím, co a jak dělá. Cílem videa je přimět lidi přemýšlet nad tím, co dělají, jak to dělají, jaký to má vliv na udržitelný rozvoj a prostředí kolem nás. Video spadá pod SDG 12 (Odpovědná výroba a spotřeba).

O igelitovém království

EKOTÝM, Základní škola T. G. Masaryka, Šardice

Nápad vznikl z potřeby řešit neúnosnou spotřebu plastových sáčků při nakupování. Vztahuje se k SDG 12, Odpovědná výroba a spotřeba.

Po Šternberské stezce

Žáci 4. B, Základní škola Zlín

Žáci IV. třídy pracují v letošním roce na projektu “Po Šternberské stezce”. Ve Zlínském kraji se hodně staví a ubývá přírody. Naše třída se učí projektovou metodou a okolí školy bývá častým cílem našich vycházek. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, vydat se po stopách majitelů malenovického panství. Pamětníků ubývá a my bychom rádi, aby regionální historii znaly i naše děti. Na stezce se nachází všechny ekosystémy. Jde o návrh stezky, která by v budoucnu mohla existovat. Místa jsou propojena polními cestami, po kterých chodí místní lidé. Stezka vede z Malenovic, přes Karlovice, Oldřichovice do Pohořelic. Zajímáme se o poslední tři majitele, kteří zde zanechali své stopy. A určitě by si zasloužili, aby se po nich stezka alespoň jmenovala. Zpracovali jsme také malého turistického průvodce. Doufáme, že se na naši stezku vydají další nadšenci. A možná myšlenka vybudování této stezky někoho také osloví.

Půjčovna pomůcek

Ekotým, Základní škola J. V. Sládka, Zbiroh

Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu je i v rukou každého z nás. Každý může omezit spotřebu! Naším videem jsme se snažili ukázat jeden z mnoha způsobů, kterými k tomuto cíli můžeme přispět. Ve škole musíme používat různé pomůcky, ale některé si můžeme půjčovat a tím snížíme spotřebu surovin, energií i vody na výrobu a dopravu, ušetříme si peníze. (Také nedostaneme za zapomenutí poznámku a tím ušetříme nervy nám, rodičům i učitelům.) Tuto půjčovnu doporučujeme založit i na dalších školách a společně tak přispět k cíli SDG 12.

Plýtvání

Ekotým, Základní škola J. V. Sládka, Zbiroh

Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu může každý z nás. Každý z nás několikrát denně jí a rozhoduje o tom, kolik jídla sní. Většina z nás rozhoduje i o tom, kolik jídla si nakoupí. Tedy každý den několikrát rozhodujeme o udržitelné spotřebě. Video má všem připomenout, že plýtvají nejen jídlem, ale tím i surovinami, energií, vodou, dopravou, prací ostatních a svými penězi. Každý z nás rozhoduje o naplnění cíle udržitelného rozvoje č. 12.

Budky pro ZOO

Přírodovědný kroužek SK ASK ČR Břidličná

Po vichřici, která zničila velké množství lesa v ZOO Olomouc, jsme přišli s nabídkou konkrétní pomoci. Nejen, že se zapojíme do sázení stromků, ale musíme myslet i na velké množství zničených možností hnízdění. To je v městě zvlášť velký problém. V betonu se ptákům i hmyzu špatně žije. A právě to byl impuls pro výrobu budek, hmyzích domečků, ježkovníků… Zkrátka, praktická pomoc je víc než SLOVA! Svojí činností podporujeme cíl č. 11 – Udržitelná města a obce.

Znečišťování přírody továrnami

Kroužek Žabky, Lipka – Lipová (Adam Červený)

Chceme poukázat na to, jak průmyslová výroba znečišťuje životní prostředí.

Cíle udržitelného rozvoje: 3 – Zdraví a kvalitní život, 13 – Klimatická opatření

Invaze asijských berušek

Kroužek Žabky, Lipka – Lipová (Adam Červený)

Video o invazi asijských berušek, které požírají naše původní berušky.

Cíle udržitelného rozvoje: 15 – Život na souši

Invaze lidí

Kroužek Žabky, Lipka – Lipová (Jakub Šenkypl, Vojtěch Eliáš)

Video o tom, jak lidé berou zvířatům prostor a berou je do zajetí.

Cíle udržitelného rozvoje: 14 – Život ve vodě a 15 – Život na souši.

Zachraňte delfíny

Kroužek Žabky, Lipka – Lipová (Daniel Mazal, Alexandra Schmidtová)

Video o tom, jak delfíni trpí ve vodách zamořených odpadky.

Cíl udržitelného rozvoje: 14 – Život ve vodě.

Projekt Zahradník

ZŠ Karla Staršího ze Žerotína (Vojtěch Kubíček, Šimon Kundráta, Karel Musil, Tadeáš Janošek)

Cílem našeho projektu bylo stvořit robota, který bude zvládat měřit vlhkost, teplotu a hladinu vody v nádrži. Podle toho bude robot rostlinu zalévat. Takový robot by byl velice praktický a hodil by se do každé domácnosti. Náš robot je stvořen pro usnadnění života lidí a hlídá, aby rostlina měla optimální vláhu a okolní teplotu a celkové ideální podmínky pro život. Naše video může být návodem a inspirací na to, jak pěstovat rostliny v náročných podmínkách – ve vyprahlých městech, ve vysokých patrech budov apod. Vztahuje se k Cíli udržitelného rozvoje 9 – Průmysl, inovace  a infrastruktura.

Země

ZŠ Prachatice, Montessori

Píseň jsme napsaly jako poděkování pro MVDr. Peřinkovou, která si s námi přišla popovídat o odpadech na Prachaticku. Protože se píseň líbila, rozhodly jsme se s ní zapojit do soutěže. O problémech Země si často povídáme, trápí nás a zajímají. V mnohém nás inspirovaly besedy iniciativy NEPZ. Od té doby sledujeme složení potravin, např. z hlediska palmového oleje. Došly jsme za vedoucí školní jídelny a požádaly ji, aby už jako dezert nekupovala tyčinky s palmovým olejem. Zjišťujeme, co znečišťuje oceány, i proto jsme začaly používat plátěné sáčky. Stále pátráme po dalších možnostech, jak ochránit životní prostředí. Náš zájem jsme chtěly předat dál a pomoci tak Zemi. Celou píseň jsme samy složily (text i hudbu), nahrály, sestříhaly a zveřejnily. Video se týká Cílů udržitelného rozvoje 12, 13, 14 a 15.

Kategorie 2

Lightbulb – Žárovka v kostce

Tým Lightbulb, Základní škola a gymnázium Vítkov, Komenského 754, Vítkov

Naše video jsme zaměřili na 12. cíl udržitelného rozvoje Odpovědnou výrobu a spotřebu. Třídit papír, sklo, plasty a bioodpad už umí každé dítě v mateřské školce. Ale kam s takovou žárovkou? Tato otázka byla pro naše okolí velkou neznámou. Žárovky má doma každý z nás, ale málokdo opravdu ví, jak jednotlivé druhy zodpovědně likvidovat. Video poukazuje na nutnost recyklace a poutavou formou odpovídá na otázku “Kam s použitými světelnými zdroji?”. Správná likvidace žárovky se vyplatí. Přispějme společně k ochraně životního prostředí.

Mikroplast

Albrechtova střední škola, Český Těšín

Člověk, jakožto parazit, je tou největší hrozbou pro svět. Cokoliv, co potřebuje vyprodukovat, vytvoří tak, že vezme kousek přírody a přemění ho v něco sobě užitečného. Jedním z těchto produktů je nejčastěji využívaných materiál, plast. Co se s plastem děje v přírodě? Proč je nebezpečný? Moře jsou zamořená odpadem, ale Česko moře nemá, takže to pro nás hrozba není.. nebo snad je?  Pro lidstvo je to velký problém, ale uvědomuje si ho stále nedostatečně. Pokud se nebude nijak řešit, przy bude toto pro nás osudné, a proto chci, aby film vidělo co nejvíce lidí, nejen v ČR. Film se vztahuje k SDG 14, Život ve vodě a SDG 15, Život na souši.

Video ke shlédnutí zde

https://www.youtube.com/watch?v=7eIgTwDDXHo

Skutečně to chceme?

SZŠ a VOŠZ, Kolín (Lucie Korábková, Eliška Novotná)

Motivací pro naše video je postupné ubývání půdní vláhy a veškerého půdního života. Proč se to děje? A dá se to nějak zastavit? Video se vztahuje k Cíli udržitelného rozvoje 15 – Život na souši.

Odpady kolem nás

SPŠ a VOŠ Kladno (Marek Kratochvíl, Jan Franta, Petr Jirásek)

Video o tom, jak správně třídit odpady. Cíl udržitelného rozvoje – 12, Odpovědná výroba a spotřeba.