Téma hodiny: Sport a životní prostředí

,

Anotace

Žáci posoudí vliv různých druhů sportu a pohybových aktivit na životní prostředí. Vysvětlí propojenost svého životního stylu s místním i globálním prostředím.Časová náročnost: 3 - 4 vyučovací hodiny

Autor materiálu:  Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Více informací na webu: https://www.slunakov.cz/wp-content/uploads/2018/01/9-Sport.pdf