Simulační hra: Meandry

, ,

Anotace

Běhací hra, která krásně ilustruje, jak meandrující koryto ovlivní průběh povodňové vlny a vede k uvědomění významu přirozených vodních koryt v  krajině. Hra se hodí pro všechny věkové kategorie, liší se hloubkou navazující diskuse.Časová náročnost:

Autor materiálu: Junák – český skaut, Skautský institut, z. s.

Více informací na webu: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/skautskyinstitut.cz/uploads/2016/08/metodika_9_4.pdf