Pohybová simulační hra: Koloběh vody

,

Anotace

Pohybová simulační hra, která ilustruje koloběh vody v  různých městských prostředích. Účastníci ve hře vystupují v  roli molekuly vody. Všichni začínají v mraku a přes různá města a prostředí se dostávají do moře a  zpět. Jejich pohyb je řízen hody kostkou. Pravděpodobnosti vypaření, vsaku, odtoku odpovídají realitě. Po hře následuje diskuse, ve které by si účastníci měli uvědomit, jak se liší rychlost odtoku v  různém prostředí a  z  toho
vyplývající důsledky. Nedílnou součástí aktivity je i hledání odpovědi na otázku, čím zlepšit vodní cyklus v blízkosti domova.Časová náročnost:

Autor materiálu: Junák – český skaut, Skautský institut, z. s.

Více informací na webu: http://www.skautskyinstitut.cz/wp-content/uploads/2016/08/metodika_2_4.pdf