Metodická příručka pro výuku o globálních souvislostech


Anotace

Současný svět je díky globalizaci, komunikačním a dopravním technologiím čím dál více provázanější, komplikovanější a orientovat se v něm je stále složitější. Ze všech stran se na nás valí informace, kterým je často obtížné porozumět. Denně musíme dělat rozhodnutí, která (ač si to možná často neuvědomujeme) ovlivňují nejen náš život, ale i životy lidí kolem nás. Ať už se jedná o spotřebitelské chování, postoj vůči menšinám či politickou orientaci, důsledky našich činů nikdy nekončí u našich dveří. Abychom taková rozhodnutí mohli činit odpovědně a na základě pravdivých informací, je třeba porozumět složitým procesů kolem nás. Je třeba vzdělávat se nejen lokálně, ale i globálně.

Našim cílem je usnadnit pedagogům výuku globálních souvislostí a poskytnout jim kvalitní materiály, ze kterých mohou čerpat. Připravili jsme proto sadu výukových lekcí pro II. stupeň ZŠ, která přestavuje komplexní metodologickou a informační základnu pro každého pedagoga, který chce zařadit globální souvislosti do výuky.

Lekce nabídnou jak environmentální problémy (změna klimatu, ohrožené ekosystémy na souši, ve vodě, znečištění), ale i globální a rozvojová témata, jako je konec hladu a chudoby, nerovnosti mužů a žen, problémy ve vzdělávání ve světě a mnohá další. Lekce jsou koncipovány vždy na 45 minut a každá se věnuje jednomu z Cílů udržitelného rozvoje.Časová náročnost: 45 minut/ 1 lekce

Autor materiálu: ADRA, o.p.s.

Více informací na webu: https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/pro-pedagogy/materialy-pro-zs

Cíle SDG

Zveřejněno

2. 9. 2020