Evropský týden udržitelného rozvoje 2015

Úvodní text – Adam

Třídím, třídíš, třídíme!

Jak nakládat s odpady v domácnosti? Jaké odpady se třídí? Co znamená recyklace odpadů? Má odpad energetické využití? Co jsou druhotné suroviny a jak se dále zpracovávají? Na tyto a mnohé další otázky budou odpovídat naši učitelé dětem na prvním stupni...

číst více

Minuta pro Zemi

Není vám lhostejný osud přírody v dnešním světě a nejste erudovaný odborník? To rozhodně nevadí. Mnohem důležitější než vědátorství na odborných konferencích je vyrazit do okolí a něco pro přírodu udělat. Minutou pro Zemimůžete přispět libovolnou konkrétní...

číst více

Beseda: Rezidua kolektivizace

Kolektivizace zemědělství v 50. letech radikálně změnila poměry na československém venkově. Tento proces představoval významný ekonomický, environmentální a sociální zásah, s jehož důsledky se potýkáme dodnes. Nad okolnostmi průběhu a nad důsledky...

číst více

Kolektivizace a její důsledky pro český venkov

Kolektivizace zemědělství v 50. letech radikálně změnila poměry na československém venkově. Tento proces představoval významný ekonomický, environmentální a sociální zásah, s jehož důsledky se potýkáme dodnes. Nad okolnostmi průběhu a nad důsledky...

číst více

Venkovský parlament – Jižní Čechy

Přípravné setkání neformální regionální platformy. Venkovský parlament by se měl stát zastřešující organizací prosazující zájmy venkovských oblastí Jihočeského kraje a aktérů zde působících, založenou na principu dobrovolné spolupráce přístupem zdola....

číst více

Po hrázích Mrliny z Nymburka na Pouť do Křince a zámek

Po hrázích MRLINY z Nymburka na Pouť v Křinci a koncert na zámku: akce po přírodních cestách na podporu udržitelné mobility a bezpečné dopravy mimo silnice. Trasa vede po hrázích říčky Mrliny za tím účelem zprůchodněných a posečených. Projekt Greenway...

číst více

Řekněte NE jednorázovým plenkám

V rámci pravidelných trhů budeme prezentovat prací pleny jako ekologickou a ekonomickou variantu péče o děti. K dispozici budou i vzorky pracích plen a kontakty na prodejny a výrobce (1 je přímo z Tišnova). Pořadatel Ing. Jana...

číst více

Den dětí

Co zažijete na stanovišti s přírodovědným zaměřením? Můžete: – projít stezku lesem a během ní plnit úkoly – pro úspěšné řešitele odměna – pozorovat organizmy pod lupou (až 40x zvětšeno) – fascinující pohled na chlupy různého typu – prozkoumat život ve vodě...

číst více

Šetrný dům DOTEK v Horním Maršově

Přijeďte v průběhu celého Týdne udržitelného rozvoje do šetrného domu DOTEK a nechte se zdarma provést tímto unikátem – památkově chráněnou budovou bývalé barokní fary, která je vybavená nejnovějšími technologiemi 21. století. Toto hlavní sídlo ekologické...

číst více

Den činu na základní škole

Hlavním cílem našeho snažení je formovat a prohlubovat u dětí i veřejnosti vztah a zodpovědnost za prostředí sídliště Černý Most, ve kterém se značná část obyvatel narodila, vyrůstá a tráví svůj volný čas. K tomu organizujeme výchovně vzdělávací akce,...

číst více

Za středočeskými rybníky, řekou Mrlinou a remízky

Autobusový výjezd pro odborníky i veřejnost konaný pod záštitou šéfporadce premíéra Vladimíra Špidly. Program Rožďalovické rybníky – Ptačí oblast NATURA 2000 Bučický mlýn – možnost občerstvení v restauraci Dymokurské rybníky (Jakubský a Pustý) – trasa...

číst více

Zahradní slavnost

Již po několikáté naše škola pořádá pro své žáky (i budoucí), rodiče a veřejnost „Zahradní slavnost“. Tato akce zahrnuje zábavné sportovní disciplíny se sladkou odměnou, občerstvení, živou hudbu a neformální setkání rodičů a pedagogů, které přispívá...

číst více

Kolaps

Kolaps je doložitelnou historií mnoha světových komunit. Grónsko, Yucatán, Velikonoční ostrov… Jaké jsou parametry společnosti stojící před zhroucením? Jaký je stav našeho hospodářství a nadužívání zdrojů? Existují společnosti, které se dovedly vymanit...

číst více

Vyhlášení vítězů výtvarné a literární soutěže

U příležitosti Světového dne životního prostředí a bude konat vyhlášení výsledků a předání cen XVIII. ročníku výtvarné a XIII. ročníku literární soutěže s podporu České komise pro UNESCO. Program Zahájení a uvítání vítězů zástupcem sekretariátu České...

číst více

Rodinná exkurze na farmu v Zašovicích

Pozvánka na rodinnou exkurzi na farmu v Zašovicích – po stopách mléčných výrobků, které nakupujeme v Krámku v Brtnici i jinde. Prohlídka je spojena s ochutnávkou. Děti ocení množství zvířátek. Vstupné 20 Kč. Pořadatel Komunitní centrum pro rodinu Brtnice...

číst více

Je to udržitelné?

Promítání německého dokumentu Je to udržitelné?, který představí zajímavé projekty praktikování udržitelného (soběstačného) způsobu života na úrovni jednotlivce, komunity a obce. Následuje beseda. Spojeno s ochutnávkou místních a regionálních potravin....

číst více

Seminář The European Environment – state and outlook 2015

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, jako národní kontaktní bod pro Evropskou agenturu životního prostředí (EEA), ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR pořádá seminář konaný při příležitosti oficiálního vydání zprávy EEA: The...

číst více

Les: zelené plíce města při adaptaci na změnu klimatu

O významu lesa při adaptaci měst na změnu klimatu bude přednášet Ing. Milan Zerzán, ředitel společnosti Městské lesy Hradec Králové, a.s.. Vstup pro veřejnost je volný. Přednáška se koná v rámci projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu – praktická řešení...

číst více

Den otevřených dveří – integrace poštolek

Přijďte se k nám podívat. V rámci připravovaného projektu Kamarádi Petrklíče – integrace poštolek v prostorách zahrady Centra pro děti a rodinu Broučci v Radotíně přivítáme návštěnu z Nadace na ochranu zvířat i s jejich zvířecím doprovodem. Povídat si...

číst více

Ženy ve 21. století: Co změní agenda SDGs?

Přivítání: Michal Broža, vedoucí iCentra OSN Lakshmi Puriová: Ženy ve 21. století: Co změní agenda SDGs? O čem se bude diskutovat? V roce 2015 mají státy světa příležitost přijmout novou strategii udržitelného rozvoje a uzavřít novou globální úmluvu...

číst více

Pálí nás palmový olej

Během semináře s názvem „Pálí nás palmový olej aneb Jak je jídlo propojeno s udržitelným rozvojem?“ se podíváme do zákulisí nejpoužívanějšího rostlinného oleje na světě. Najdeme ho téměř všude. Ale víme, odkud pochází a co za jeho výrobou stojí? A jak...

číst více

I staré brýle mohou pomáhat!

Sbírejte s námi staré brýle v rámci mezinárodního programu „Lions recycle for sight“ organizace Lions Club. Nepoškozené sluneční i dioptrické brýle budou použity při humanitárních akcích v rozvojových zemích pro ty, kteří si nové brýle nemohou pořídit....

číst více

Sociální podnikání v Libereckém kraji 2015 – 2016 (2020)

Sociální podnikání je velkou výzvou a příležitostí pro kreativní, udržitelně plánující a sociálně citlivé fyzické osoby i různé právní formy podnikatelských i neziskových subjektů, pro nalezení nových a dlouhodobějších způsobů financování či kofinancování...

číst více

Výroba domácího vermikompostéru

Tradiční kurz výroby domácích vermikompostérů z odpadového materiálu. Odnesete si zbrusu nový vermikompostér i všechny informace, které potřebujete pro úspěšné zahájení domácího kompostování. Lektor: Vítek Brodský Vítek nám o sobě řekl: „Pěstuji český...

číst více

Sousedský petanque

Druhý ročník přátelského setkání u příležitosti Svátku sousedů. Turnaj ve hře petanque na lesním hřišti, občerstvení každý přinese z domova. Úklid a přípravu hřiště provedou členové spolku Újezdský STROM a místní dobrovolníci. Akce je určená přednostně pro...

číst více

Koruna za kilo

Projekt KORUNA ZA KILO – společná aktivita kolektivního systému pro zpětný odběr elektrozařízení ASEKOL a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP). Za každý kilogram starého elektra, které lidé od 1. ledna až do konce roku 2015 vhodí do...

číst více

Seminář 100 let české demokracie

Na semináři bude představen nový výzkum „Občanská angažovanost 2015“, který jako první svého druhu v ČR mapuje veřejně prospěšné aktivity Čechů a Češek ve volném čase. Dále bude na semináři představen projekt „100 let české demokracie“, který ukazuje různé...

číst více

Den bez tabáku

Tradiční již 6. ročník akce pro školy i veřejnost. Pořádá Cesta integrace, s.p.s. a město Říčany. Zapojí se také říčanské nekuřácké restaurace: Restaurace Jureček, Pizza Pepe, restaurace U staletých lip, Pavilon Říčany, Oáza Říčany a bistro a potraviny „Na...

číst více

Den otevřených dveří v mokřadech

Den otevřených na lokalitě Falkenburských mokřadů, které se systematickou péčí mění na ,,místo pro lidi a přírodu“. Termín sobota 30. května Program 10:00 Zahájení 11:00 Exkurze po mokřadech 13:00 Exkurze po mokřadech 13:00 Začátek jízdy na poníkovi 14:00...

číst více

Evropský týden udržitelného rozvoje v Praze 7

Deset lekcí pro základní a střední školy na téma udržitelného života v Praze 7 na témata fairtrade, odpady, voda a stromy ve městě. Účastní se školy ZŠ Fr. Plamínkové, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Tusarova, FZŠ Umělecká, Gymnázium Nad Štolou. Pořadatel Městská...

číst více

Klimatická konference v Paříži 2015: Výzvy a řešení

Od 30. listopadu do 11. prosince 2015 se bude ve Francii konat Světová klimatická konference pod francouzským předsednictvím. Bude to nejvýznamnější mezinárodní setkání, jaké kdy bylo v Paříži pořádáno. Očekává se účast až 40 000 osob. Význam konference je...

číst více

Kurs domácí výroby

Přijďte se naučit uvařit jídla, která běžně kupujete nejen pro své dětičky! V tomto kurzu se naučíme, jak si doma vyrobit lahodný tvaroh, máslo, krémový sýr, smetanovo-tvarohový dezert, pudink a vegetariánskou obdobu masa (seitan) za pár korun. Toto vše si...

číst více

Den dětí v Toulcově dvoře

Oslava svátku dětí starými staročeskými dětskými hrami – honění káči a obručí, odpalování špačků, chytání drápků, skákání přes švihadlo, v pytlích nebo panáka, házení na cíl a střelba z luku. Navštíví nás Spolek Fištrón Aleše Bílka a přiveze s sebou...

číst více

Cukr blog: promítání s debatou

Režisérka filmu Andrea Culková se setkala s těhotenskou cukrovkou ve svém třetím těhotenství. To odstartovalo natáčení dokumentu Cukr blog (Sugar Blues). Začala se zajímat o téma sladkostí a jejich vlivu na lidské zdraví. V průběhu natáčení objevila širší...

číst více

Konference: Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČRa Evropskou agenturou pro životní prostředí pořádá mezinárodní odborný seminář na téma: „Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU“. Akce je...

číst více

Kosení strážnických lúk

V sobotu 30. 5. 2015 proběhne již 4. ročník tradičního kosení strážnických lúk, které pořádá folklorní soubor Danaj v rámci projektu MAS Strážnicko. Tato každoroční akce v sobě spojuje umění ručního kosení luk, jež je šetrné vůči přírodě, spolu s krásou...

číst více

Úklid černé skládky a opékání buřtů

Náplň akce 1. úklid černé skládky na pozemku MČ P21 na obnovené grantové cestě Jižní spojka (dotace Hl. m. Praha v grantovém programu pro životní prostředí 2014/2015, spoluúčast DHLa Újezdský STROM, realizace Újezdský STROM). Úklid bude prováděn ručně do...

číst více

Procházka za čelákovickými stromy

Lidé se rodí a umírají, ale stromy rostou dál. V našem okolí řada stromů zmizela, ale vysadily se i nové. Všechny milovníky stromů zveme na procházku po čelákovických velikánech i exotických dřevinách, stromech bývalých i současných v našem městě....

číst více

Diskusní seminář Komunitně vedený místní rozvoj

Pravidelná beseda Společnosti pro trvale udržitelný žvot, připravuje Roman Haken (CPKP), moderovat bude Pavel Šremer. Podrobnější informace najdete cca 14 dní před akcí na webu STUŽ. Pořadatel Společnost pro trvale udržitelný život, www.stuz.cz Jiří...

číst více

Konference Svoboda NaŽivo

Celodenní konference na téma Zodpovědná firma – Jak podnikat, aby to bylo prospěšné nejenom vlastníkům, ale i ostatním lidem a planetě. Co je a co není zodpovědná firma? A proč je vůbec potřeba to řešit? Na tato témata budou přednášet sami podnikatelé, ale...

číst více

Promítání filmu Causa Carnivora s debatou

Promítání dokumentárního filmu CAUSA CARNIVORA s následnou debatou s autorem filmu Janem Svatošem a Miroslavem Kutalem, expertem na ochranu velkých šelem z Hnutí DUHA Olomouc. Dokument CAUSA CARNIVORA hledá odpověď na otázku, proč naše země v soužití...

číst více

Konference Důstojná práce vytváří lepší svět

Představíme Vám projekt pražírny fairtradové kávy Fair & Bio, který je unikátní v České republice spojením sociálního podnikání, fair trade a družstevnictví. Budeme sdílet příklady dobré praxe sociální ekonomiky v českém i globálním kontextu. Mezi...

číst více

Poznávej les

Celodenní výuková a ukázková akce zaměřená na poznávání lesa. K vidění budou způsoby ochrany lesa, těžby a přibližování dřeva, ukázky vábení zvěře, přehlídka loveckých psů, fotografie lesní zvěře v našich lesích a další. Akce je pouze pro zvané základní...

číst více

Tři plus tři pro přírodu

Základní škola Hanácká 3, Šumperk organizuje environmentální osvětovou třídenní akci zaměřenou na utváření hodnotové orientace žáků slučitelné s udržitelným rozvojem. Na zahradě školy bude možné si projít eko stezku s naučnými tabulemi zaměřenými na...

číst více

Naučnou stezkou kolem Kutné Hory

Vycházka po jedné trase naučné stezky s plněním zadaných úkolů, návrhy na zlepšení, návrhy nových tras či informačních tabulek, panelů či interaktivních her. Závěrečné hodnocení s výběrem nejzajímavějšího stanoviště či panelu. Pořadatel SOŠ a SOU řemesel,...

číst více

100% obnovitelná budoucnost České republiky?

Potřebujeme ještě energii z jádra a uhlí? Musíme kvůli uhlí opravdu zbourat město Horní Jiřetín? Kdy a jak může dosáhnout Česká republika 100% obnovitelné energetiky? O těchto a dalších otázkách budeme mluvit s Milanem Smržem, odborníkem na energetiku...

číst více

Plány udržitelné městské mobility

Ve snaze pomoci evropským městům s rozvojem plánů, jež by efektivně mohly řešit problémy spojené s mobilitou ve městech, Evropská komise předložila dokument Plány udržitelné městské mobility, který vznikl z rozsáhlé spolupráce představitelů různých...

číst více

Jak na přírodní kosmetiku

Během dvoudenního kurzu se seznámíte s bylinkářskými tradicemi, základními postupy zpracování bylin, naučíte se poznávat různé bylinky a dozvíte se, k čemu jsou dobré. Sami si pod lektorským vedením vyzkoušíte několik postupů zpracování bylin a odnesete si...

číst více

Indikátory udržitelného rozvoje – dotazníkové šetření

Dotazníkového šetření reprezentativního vzorku obyvatel zaměřené na indikátory udržitelného rozvoje „Spokojenost s místním společenstvím“ a „Mobilita a místní přeprava“ bude probíhat od 1. června do 30. června na území MČ Praha 14. Dotazníkové šetření je...

číst více

Cesta za čistým vzduchem na městskou věž

Cesta za čistým vzduchem na městskou věž v sobě symbolizuje podporu myšlenky zdravého života bez kouření, pořádáme ji za Zdravé město Třebíč ve spolupráci s TJ SOKOL u příležitosti Světového dne bez tabáku. Uprostřed věže je možné nechat si změřit tlak,...

číst více

GLOBE Games

Kde najdete opravdu velkou partu nadšených mladých lidí v doprovodu svých pedagogů? Přece na GLOBE games, jedinečném setkání českých škol! GLOBE Games jsou každoročním vyvrcholením aktivit žáků a žákyň zapojených do programu GLOBE (Global Learning and...

číst více

O přírodě v přírodě

Nabídneme spolupracujícím MŠ naši „hamaka čítárnu“ – závěsné sítě mezi stromy, kde vždy jeden čtenář (žák 2. stupně ZŠ, případně rodič) bude dvěma předškolákům předčítat z dětských knížek s přírodní tématikou (klasika: M. Kbátová, D. Mrázková atd.). Akce...

číst více

Exkurze do sběrného dvora

Třídění odpadů je důležité pro nás pro všechny. Děti se v tomto směru vzdělávají ve škole, ale co senioři? Ví, jak se odpad třídí a jaké možnosti ve městě mohou využít? Kolik odpadů vytřídí obyvatelé Litoměřic? Na tyto a další otázky odpoví pracovníci...

číst více

Procházka po Zemi

Příroda je náš kamarád. Dobrodružná výprava k Pokratickému rybníku, určená zejména pro děti a jejich rodiče, bude plná přírodovědných her, workshopů a úkolů. Děti budou mít možnost se dozvědět více o okolní krajině, zvířátech a rostlinách, které v ní mohou...

číst více

Beseda: Jeseníky národním parkem?

Žáci 9. ročníku budou besedovat na téma Jeseníky národním parkem? Žáci jsou rozděleni do několika skupin, každá skupina odprezentuje svůj názor, proč by se měly/neměly stát Jeseníky národním parkem. Následovat bude diskuze jednotlivých zainteresovaných...

číst více

Přednáška a výstava: Sídliště, jak dál?

Městská část Praha 14, jako přímý účastník v mezinárodní konferenci „Sídliště, jak dál?“, zve veřejnost na zajímavou přednášku a výstavu, která odhalí způsob možných řešení našich sídlišť. Putovní výstava představí konkrétní řešení studentů Fakulty...

číst více

Kurz vaříme pro zdraví

Dvoudenní kurz je určen pro všechny, kteří chtějí změnu. Kteří se chtějí naučit vařit zdravě a chutně. Pořadatel Zdravíčko Chrudim s.r.o., Filištínská ulice 143 Hubená Marie, Přibylová Bohdana, info@mujzdravyzivot.cz Čas konání 5. června 15.00 – 18.00...

číst více

Poradna nejen pro zdraví

Bezplatná poradna pro všechny, kteří znají cenu svého zdraví a chtějí něco změnit, něco nového se dozvědět.   Pořadatel Zdravíčko Chrudim s.r.o., Filištínská ulice 143 Hubená Marie, Přibylová Bohdana, info@mujzdravyzivot.cz Termín středa 3. června...

číst více

Kurz zavařování bez cukru a octa

Víte, jak konzervovat dary přírody na další období, aniž bychom použili cukr nebo ocet? Naučíme Vás to v úterý 2.června 2015 v jídelně Zdravíčko Chrudim od 15 hodin.   Pořadatel Zdravíčko Chrudim s.r.o., Filištínská ulice 143 Hubená Marie, Přibylová...

číst více

Místní Agenda 21 – cesta k udržitelnému rozvoji

MČ Praha 8 zve spolky a organizace neziskového charakteru na kulatý stůl o zahájení procesu místní Agendy 21 a udržitelném rozvoji v městské části. Na setkání bude vedena zároveň diskuze o způsobu zapojení do procesu místní Agendy 21 a do tvorby...

číst více

Přednáška „Les, zelené plíce města“

Civitas per Populi o.p.s dělá pravidelnou čtvrteční nízkoprahovou přednášku ke Dni životního prostředí spojenou s prezentací Městských lesů a jejich úlohy ve zvyšování kvality obyvatel města. Tu Novohradecké lesy zvyšují jak z hlediska prevence změny...

číst více

Café Lingua

Pojďte se s námi aktivně seznámit s kulturou jiné země. Tento měsíc – RUSKO. Podvečer bude naplněný autentickou besedou s kulturním vystoupením a doprovodnými a tvořivými aktivitami pro menší děti. Dozvíte se zajímavosti z dané země, její pozitiva...

číst více

Social Impact Award 2015 – Vyhlášení vítězů

Vyhlášení vítězů 4. ročníku soutěže o nejlepší nápady na společensky prospěšné podnikání. Social Impact Awardpodporuje mladé lidi, kteří chtějí pomáhat a podnikat zároveň. Šest převážně studentských týmů si ze slavnostního večera odnese finanční odměnu...

číst více

Výstava: Věda pro společnost – poznávat má smysl

Zahájení výstavy Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Co zkoumají českobudějovičtí vědci? Jak vypadá bakterie, kůrovec či mořský plankton? Proč může být pivo zdravé? A vrátí se do šumavských jezer ryby? To a mnoho dalšího se...

číst více

Den pro přírodu na hradě Malenovice

Na hradě v Malenovicích ve Zlíně připravujeme DEN PRO PŘÍRODU – XII. Krajský veletrh environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Tip na školní či rodinný výlet na jedinečném místě, kde bude v jednom dni k vidění to nejlepší z ekovýchovy v našem...

číst více

Kurz keramiky s organizací Život 90

Přijďte se pod vedením našeho lektora, akademického malíře, pana Eckerta naučit pracovat s hlínou, vyrobit si misku, hrnek, vázu nebo třeba brož sobě pro radost i pro potěšení vašich blízkých. Náš lektor vám pomůže vaši představu přetvořit v reálný...

číst více

Komunitní akce se slavnostním odhalením sochy

Projekt je zaměřen na vyhledání a posílení genia loci vybraných míst na území MAS. Na těchto místech je ztvárněn prvek či bytost spojená s místní historickou událostí či bájí v podobě dřevosoch, která zdobí místa, k nimž se váží. Tento umělecky zaměřený...

číst více

Exkurze: Živá zahrada

Ekocentrum Iris má na Husově náměstí v Prostějově zahradu, která slouží k tomu, aby se děti a žáci základních i středních škol mohli seznámit se životem na zahradě. Program probíhá přímo v Ekocentru Iris. Během celého dopoledne žáci zjišťují pod vedením...

číst více

Exkurze: Přírodní ukázková zahrada

Exkurze Přírodní ukázkovou zahradou mateřské školy Pastelky, vybudovanou téměř svépomocí. Na akci se dozvíte informace ohledně vytvoření přírodní zahrady, rozvržení biotopů, vybudování prvků pracovních a hracích koutů pro děti, dále bude řeč o projektu...

číst více

Prezentace ankety Evropský strom roku na veletrhu Green Week

Na bruselském veletrhu Green Week můžete navštívit stánek Partnerství pro udržitelný rozvoj a seznámit se s Evropským stromem roku. Hlasování v mezinárodní anketě Evropský strom roku se letos uskutečnilo již po páté. Finále se zúčastnily stromy ze 14 zemí,...

číst více

Vize vzdělávání: Brána debatě otevřená

V propojeném a rychle se měnícím světě je stále zřejmější, že vzdělávání není jen přípravou na konkrétní povolání. Mělo by také mladé lidi vybavit dovednostmi, které jim pomohou uspět v životě a zároveň přispějí k udržitelnému rozvoji společnosti....

číst více

Exkurze: Ochrana přírody na Prostějovsku

Ekocentrum Iris se zaměřuje na děti a mládež, programy pro školy, osvětové akce pro veřejnost i na publikační činnost. Provozuje ekoporadnu, realizuje údržbu ekologicky významných území a další aktivity se zaměřením na ochranu přírody. Program „Ochrana...

číst více

Starodávné kosení na Kosíři

Velký Kosíř je významnou lokalitou v našem regionu. Organizace vyvíjejí nejrůznější aktivity, aby se oblast Velkého Kosíře zachovala pro budoucí generace co nejvíce v původním stavu. Aby se dosáhlo šetrnosti vůči přírodě, organizuje Ekocentrum IRIS ruční...

číst více

Víkend na Miladě 2015

Jezero Milada vzniklo na místě bývalého hnědouhelného dolu. Doposud zde probíhaly rekultivace a veřejnost měla do oblasti zakázaný vstup. Letos od 30. května bude mít vstup veřejnost k jezeru a do jezera umožněn. Slavnostně otevíráme v sobotu 30. května –...

číst více

Ostrov nad Ohří: Česká republika je obnovitelná

Nezisková organizace EUROSLOAR.cz pořádá prezentaci s následnou diskusí na téma Energie jako základ rozvoje lidské civilizace. Přednáška se bude zabývat následujícími tématy: současný energetický systém a jeho limity, možnost náhrady fosilně jaderného...

číst více

World Environment Day

Akci pořádá Národní síť Global Compact Česká republika u příležitosti Světového dne životního prostředí ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti a IKEA Česká republika, v jejíchž prostorech a za jejíž podpory se uskuteční. Cílem semináře je...

číst více

Blansko: Česká republika je obnovitelná

Nezisková organizace EUROSLOAR.cz pořádá prezentaci s následnou diskusí na téma Energie jako základ rozvoje lidské civilizace. Přednáška se bude zabývat následujícími tématy: současný energetický systém a jeho limity, možnost náhrady fosilně jaderného...

číst více

Vyhlášení Ceny Josefa Vavrouška

Smyslem Ceny Josefa Vavrouška je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Cenu uděluje Nadace Partnerství. Letošní ročník je už devatenáctým. Cena je spjata se jménem předního českého ekologa, ministra životního prostředí...

číst více

Vyhlášení kampaně “Do práce na kole” v Brně

Kampaň Do práce na kole se letos koná v 26 českých a moravských městech. Jejím cílem je propagovat kolo jako ideální prostředek pro dopravu ve městech. Během měsíce května budou soutěžit firemní týmy o atraktivní ceny a jejich cílem bude absolvovat během...

číst více

Matka Země – regionální výtvarná a literární soutěž

Cílem soutěže je upozornit na důležitost chránit životní prostředí na Zemi, aby zůstala zachována i pro příští generace.  Zaměření příspěvků do soutěže: PŘÍRODA A EKOLOGIE. K zapojení do soutěže byly vyzvány základní školy v území a široká veřejnost....

číst více

Greenfest Ekofestival Liberec

Cílem festivalu je předávat a sdílet informace na témata přírodní stavitelství, permakultura, energetická soběstačnost, zdravá výživa a obecně o udržitelném způsobu života v souladu s přírodou, sebou samým a komunitou. Součástí festivalu budou kromě...

číst více

Konference Byznys Vize 2015

Konference představí byznys koncepty, inovativní styly řízení, strategické přístupy ke komunikaci a řízení dodavatelského řetězce postavené na odpovědném podnikání a udržitelnosti.

číst více

Debata o udržitelnosti v Komunitním centru Prádelna

Alternativa Zdola je občanská iniciativa, která si klade za cíl podporovat komunitní hnutí v České republice. Debata, kterou pořádá spolu s Radou vlády pro udržitelný rozvoj, bude usilovat o nastínění obecného cíle udržitelného rozvoje a způsobů, jak se...

číst více

Setkání městských částí Prahy k místní Agendě 21

Cílem setkání je sdílet osvědčené postupy k udržitelnému rozvoji v městských částech Prahy a diskutovat nad možnostmi vzájemné spolupráce. Budou projednávány zásadní otázky pro kvalitní realizaci programu MA21: plánování a řízení rozvoje města...

číst více

Konference k projektu MÁME VYBRÁNO

Konference je vyvrcholením celoroční aktivity projektu MÁME VYBRÁNO. Pokud se chcete dozvědět více o aktivním využívání památek, jejich správě a financování oprav, přečtěte si program, případně se zaregistrujte zde. Péče o památky začíná osvětou.  ...

číst více

Anketa k udržitelnému rozvoji

Evropský týden udržitelného rozvoje je pro Alternativu Zdola (AZ) možností, jak získat impulsy pro svou činnost a zjistit postoje české veřejnosti na téma udržitelnosti. Již pět let se AZ snaží zvyšovat povědomí o možnostech účasti občanů na veřejném dění,...

číst více