Zatočme s palmáčem

Datum / čas
Date(s) - 5. 6. 2017
9.00 - 16.00

Místo konání
Zatočme s palmáčem

Kategorie

Webové stránky pořadatele www.slezgymopava.cz


Kampaň proti palmovému oleji. Global is nice regional is cool! Podpora olejnatých plodin lokálního původu.

Akce si klade za cíl seznámit veřejnost s negativními důsledky nadměrného používání palmového oleje.

Intenzivní pěstování palmy olejné je v současnosti jednou z největších příčin úbytku tropických deštných lesů. Palmový olej se stal jedním z nejpoužívanějších produktů rostlinné výroby. Je obsažen v asi polovině všech potravinářských výrobků, v kosmetice, v krmivech pro zvířata, v průmyslových mazivech a v biopalivech. V souvislosti s obrovskou poptávkou je potřeba stále většího množství palmového oleje, tudíž i větších ploch pro plantáže. Vzhledem k tomu, že palmový olej se dá pěstovat pouze v pásmu tropických lesů, dochází k masivnímu odlesňování napříč Jižní Amerikou, Afrikou i Asií. Úbytek deštných tropických lesů narušuje klimatickou rovnováhu, přicházíme o celé ekosystémy, o vzácná zvířata i rostliny. Je narušována struktura půd i zdroje podzemních vod i v souvislosti s používáním hnojiv, pesticidů a herbicidů.

Nadbytečná konzumace palmového oleje také neblaze působí na naše zdraví. Palmový olej má hodně nezdravých mastných kyselin a málo těch prospěšných. Jeho konzumace podporuje poruchy imunity, a srdeční a cévní potíže.

Do aktivity jsou zapojeni studenti Slezského gymnázia v Opavě, kteří budou veřejnost informovat o neblahém důsledku používání palmového oleje a nabízet alternativu v podobě olejů lokální produkce. Součástí akce budou prezentace, chemické pokusy a dokazování, projekce dokumentárních filmů, výstava fotografií, ochutnávka produktů bez palmového oleje, letáčky apod.


nahrávám mapu....