Talk: Artificial intelligence for biodiversity informatics (Umělá inteligence pro informatiku o biologické rozmanitosti)

Datum / čas
Date(s) - 27. 7. 2021
16.45 - 18.30

Kategorie

Webové stránky pořadatele https://www.rd-alliance.org/users/thomas-chen


In this public talk, researcher Thomas Y. Chen will discuss how artificial intelligence can be an important tool in conserving wildlife, ecosystems, and biodiversity. From linear regression to computer vision-based applications, the nexus between machine learning and conservation is extremely exciting. He will talk about his current work in this area as well as future work on the horizon. Chen is a member of the United States Technology Policy Committee and the Research Data Alliance. He has several peer-reviewed publications and has given dozens of talks at scientific conferences in his fields of expertise. The talk will take place via Zoom. Subtitles will be provided in Czech.

V této veřejné přednášce bude výzkumník Thomas Y. Chen diskutovat o tom, jak může být umělá inteligence důležitým nástrojem při ochraně divoké zvěře, ekosystémů a biologické rozmanitosti. Od lineární regrese po aplikace založené na počítačovém vidění je spojení mezi strojovým učením a ochranou extrémně vzrušující. Bude hovořit o své současné práci v této oblasti i o budoucí práci na obzoru. Chen je členem Výboru pro technologickou politiku Spojených států a Aliance pro výzkum dat. Má několik recenzovaných publikací a absolvoval desítky přednášek na vědeckých konferencích ve svých odborných oblastech. Přednáška proběhne prostřednictvím funkce Zoom. Titulky budou poskytovány v češtině.


mapa není k dispozici