Sociální dimenze v mezinárodní politice

Datum / čas
Date(s) - 25. 5. 2017
17.30 - 20.00

Místo konání
Ústav mezinárodních vztahů

Kategorie

Webové stránky pořadatele www.iir.cz


Poprvé promítáme v Ústavu mezinárodních vztahů! Jste srdečně zváni na promítání pořadu o sweatshopech a nelidských podmínkách, které v nich panují. Pořad je vybrán záměrně tak, aby rozproudil debatu o sociální dimenzi zahraniční politky. O té mimo jiné pojednává nové speciální číslo mezinárodní politiky, které bude na promítání k mání. Po promítání bude následovat debata se zajímavými speakery.

Nová Koncepce zahraniční politiky České republiky stanovila sociální dimenzi zahraniční politiky České republiky jako její poměrně novou, nicméně doposud příliš nereflektovanou úlohu v oblastech zajištění a podpory prosperity, udržitelného rozvoje a také lidské důstojnosti a lidských práv. Cílem sociálního rozměru zahraniční politiky je i posilovat sociální soudržnost prostřednictvím podpory efektivního přístupu k sociálním právům s pozorností nejzranitelnějším skupinám. Zvláštní důraz klade také na dodržování a další rozvíjení konceptu důstojné práce pro všechny. Konkrétní témata sociální dimenze, na která je možné se zaměřit, vycházejí ze současných výzev na unijní i globální úrovni. Patří mezi ně např. otázka konvergence mezi členskými státy EU a globální nerovnosti, otázka efektivního zdaňování, hledání směru další evropské integrace a globálního vládnutí, prosazování závazných standardů v oblasti zaměstnaneckých práv, mzdy a zabezpečení v rámci Evropské unie a na globální úrovni, postavení žen, popř. na globální úrovni dětí na trhu práce, a strukturální reformy na trhu práce EU.


nahrávám mapu....