S námi pro Vás za jeden provaz (fórum Zdravého města Vsetín)

Datum / čas
Date(s) - 1. 6. 2017
16.00 - 18.00

Místo konání
Dům kultury Vsetín

Kategorie

Webové stránky pořadatele www.mestovsetin.cz


Fórum Zdravého města/obce/regionu (FZM) je ročně se opakující veřejné projednání k celkovému udržitelnému rozvoji příslušného města, obce či regionu.

Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale zejména široká veřejnost.

Cílem veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji dané municipality/území očima veřejnosti. Níže uvedeným způsobem se definují nesoulady v kvalitě života obyvatel a v dlouhodobém udržitelném rozvoji. Důležitými efekty takto vedeného projednání je diskuse mezi odborníky a laiky s důrazem na pochopení aspektů udržitelného rozvoje, a současně konsenzus na hlavních problémech k řešení (tedy emotivní zainteresování účastníků jako spoluautorů výstupu akce).

Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy o diskusi nad předem připravenými náměty či dokumenty, ale o plánování tzv. „od zeleného stolu“. Diskuse probíhá formou tématických stolů (doprava, životní prostředí, podnikání, školství, kultura, sport, cestovní ruch, atd.). Hlavním společným výstupem je formulace 10ti nejzásadnějších problémů z pohledu obyvatel – tzv. „desatero problémů“ („10P“). Tyto i další problémy, náměty a připomínky k rozvoji mohou jsou zachyceny v komunitním plánu města/obce/regionu (tzv. Plán zdraví a kvality života), který by měl přinášet informace o řešení závažných problémů, definovaných na FZM a ověřených anketou či průzkumem.

 

S námi pro vás za jeden provaz – je název veřejného fóra, na které ve čtvrtek 1. června od 16 hodin zve veřejnost do domu kultury vsetínská radnice. Obyvatelé Vsetína tak letos budou již podeváté diskutovat s představiteli města o problémech, které je trápí.


nahrávám mapu....