Make sound not war

Datum / čas
Date(s) - 2. 6. 2017
17.00 - 23.45

Místo konání
Bajkazyl Brno

Kategorie

Webové stránky pořadatele www.stopidet.cz


Obrazy ozbrojených konfliktů jsou součástí naší každodenní reality, útočí na nás z obrazovek televizí i na internetu. Zvukový vjem však zůstává v našem časoprostoru upozaděn. Přitom lidé žijící ve válečných oblastech vnímají válku nejčastěji akusticky, schovaní nejen před vizuálním vjemem, ale také před útočníky. My jsme se rozhodli zkusit zvuky války zviditelnit, poskytnout jim prostor, zároveň je budeme transformovat, měnit je a ohýbat, chceme, aby vzniklo něco pozitivního, něco, co se prolne do zvuků tepání srdce… Něco, co dotvoří příjemnou atmosféru letního dne před Bajkazylem, kde si kromě hudby pochutnáte i na veganských burgrech.

Přijďte na afterparty po protestech proti zbrojařskému veletrhu platformy STOP IDET.

Podepisujte otevřený dopis městu Brnu a vyjádřete, že nechcete zbrojařský veletrh pořádaný městskou firmou: www.stopidet.cz

Vystoupí DJs z AVA kolektiv, benefiční veganské občerstvení navaří Cocina Perdida.

Line up už brzy!

————

Pictures of armed conflicts are now part of our everyday reality. They attact us from television screens and in internet. Sound perception is in our space-time staying behind. At the same time people living in the conflict areas perceive war mostly sonically, hidden not only from visual percept, but as well from the attackers. We decided to make the sounds of war more visible, to dedicate them the space, we will transform them, chynge them, spring them, we want to rais something positive, something permeationing into the sound of the heart beat… Something enabling to fulfil the cosy atmosphere of the summer day in front of Bajkazyl, where you can enjoy music and vegan burgers.

Come to afterparty after protests against arms fair of platform STOP IDET.

Sign the open letter to Brno municipality government and tell them, that you do not want arms trade organized by the city-owned company:www.stopidet.cz

DJs from AVA kolektiv will perform, beneficial vegan food will be cooked byCocina Perdida.

Line Up coming soon!


nahrávám mapu....