Konference \”Životní prostředí – prostředí pro život\”

Datum / čas
Date(s) - 12. 6. 2019 - 13. 6. 2019
0.00 - 20.00

Místo konání
Kongresové centrum Floret

Kategorie

Webové stránky pořadatele https://www.cenia.cz/konference-cenia/


CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Slovenská agentúra životného prostredia se rozhodli pokračovat ve své dlouholeté tradici pořádání každoroční česko-slovenské odborné konference. V roce 2019 pořádáme dvoudenní odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širokou diskusi o otázkách, souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí. Konference pod názvem „Životní prostředí – prostředí pro život“ se uskuteční ve dnech 12. – 13. června 2019 v Kongresovém centru Floret v Průhonicích.
Zvolený název konference evokuje záměr umožnit otevřenou diskusi nad různými aktuálními tématy. Odborný obsah konference je rozdělen do čtyř základních tematických okruhů:

  1. Udržitelná spotřeba (a výroba) a společenská odpovědnost
  2. Globální odpovědnost
  3. Udržitelný rozvoj sídel a místní Agenda 21
  4. Podpora strategického plánování v oblasti životního prostředí

Hlavní program doplní doprovodné odborné akce, jako například seminář k možnostem atraktivní vizualizace dat – Tableau Day, který pořádá hlavní partner konference – společnost INEKON SYSTEMs s.r.o, ve spolupráci s CENIA a Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G. Masaryka, v. v. i.

Paralelně s hlavním programem konference se uskuteční rovněž setkání realizátorů programu místní Agenda 21 v ČR a seminář DEN s INSPIRE.

Odborný program konference bude doplněný společenským večerem, který umožní v neformální atmosféře pokračovat v diskusích nad nastolenými otázkami, navázat nové, či prohloubit existující kontakty a sdílet zkušenosti a názory.

Přijďte se s námi o vaše zkušenosti podělit a inspirovat tím někoho dalšího.


nahrávám mapu....