Kolín město na Zemi

Datum / čas
Date(s) - 17. 5. 2017 - 31. 5. 2017
0.00

Místo konání
ZŠ Kolín III., Lipanská 420

Kategorie

Webové stránky pořadatele https://www.4zskolin.cz/


V projektu “Kolín město na Zemi” si žáci naší školy, spolu s exkurzemi, projdou dílnami se zaměřením výtvarným, filmovým a ekologickým. Jejich společným úkolem bude vyhledat a zmapovat vybrané lokality města Kolína. Následně zobrazit ve svých pracích místa oblíbená nebo naopak problémová. Výtvarná díla vystavíme prostřednictvím galerie “Na plotě” na plotě okolo naší školy. Žákovské prezentace, spoty promítneme v aule a zveřejníme na webových stránkách. V ekologické dílně se žáci zaměří vytvoření metodických materiálů upomínkových předmětů, stanovišť a tabulí naučné stezky pro děti z mateřských škol tak, aby si prakticky a hravou formou posílily vztah k přírodnímu a kulturnímu dědictví města Kolína. Za úpěšné absolvování stezky budou děti odměněny. Cílem projektu je  prohloubit znalost místní krajiny, jejích jedinečností a schopnost interpretovat je v souvislostech. Vzbudit u dětí vědomí sounáležitosti s místem, ve kterém žijí a pocit zodpovědnosti za něj.


nahrávám mapu....