Klimatická konference Liberec

Datum / čas
Date(s) - 30. 5. 2017
9.00 - 14.00

Místo konání
Liberec

Kategorie

Webové stránky pořadatele www.sever.ekologickavychova.cz


Jedná se o simulovanou  konferenci, která je vyvrcholením unikátního školního projektu zaměřeného na klimatickou změnu. Tento projekt vedli na 2 základních a 2 středních školách Libereckého kraje lektoři Střediska ekologické výchovy SEVER.  Cílem projektu bylo poskytnout žákům příležitost k rozvoji znalostí a kritického uvažování ohledně klimatických změn a metod k omezování jejich vlivů.  V přípravné fázi žáci vytvořili tzv. klimatické týmy, které reprezentují jednotlivé státy světa. Na školách proběhly výukové programy o klimatických změnách a úkolem žáků bylo zjistit informace o klimatické situaci své konferenční země a  nastudovat opatření, která by bylo možno ke zlepšení stávající situace  zavést.  Na společné  konferenci 30.5. jednotlivé “státy“ přednesou svá stanoviska a  budou vyjednávat s ostatními státy světa mezinárodní opatření, která by mohla vést ke snižování CO2. Žáci budou diskutovat o snížení emisí skleníkových plynů, pokusí se  vybrat  mitigační opatření pro každý stát a společná adaptační opatření financovaná mezinárodním klimatickým fondem. Projekt byl podpořen Libereckým krajem a Ministerstvem životního prostředí.


nahrávám mapu....