Již podvanácté je organizováno s finanční podporou Ústeckého kraje setkání mladé zemědělské generace – posluchačů středních odborných škol a učilišť v den svátku Přemysla 16. května v areálu národního památníku Přemysla Oráče na Královském poli ve Stadicích – významného symbolu české státnosti . Setkání se již stalo tradicí. Zemědělci Ústeckého kraje spolu s mladou nastupující zemědělskou generací – posluchači odborných škol se zemědělským a lesnickým zaměřením si připomínají odkaz zakladatele přemyslovské dynastie a její podíl na historii zemědělství v regionu.

XII. ročník Setkání zemědělců a mladé zemědělské a lesnické generace STADICE 2016 proběhne v pondělí 16. května 2016 od 14,00 hodin ( pro odborné školy a učiliště již od 10,00 hodin – zahájení soutěží studentů ) a je koncipován v dopoledních hodinách na soutěžní klání žáků zemědělských škol a učilišť Ústeckého kraje, odpolední program je spojen s kulturním vystoupením, ochutnávkou nejlepších potravinářských výrobků ÚK, slavnostním předáním cen vítězům, vyhlášením soutěžních kriterií „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče“, ukázkou řemesel, vystoupení selské jízdy apod.

Součástí programu je vyhlášení výsledků soutěže o Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče na rok 2016 a Regionální potraviny Ústeckého kraje, spojené s ochutnávkou regionálních potravin – vítězů letošního a minulých ročníků.

Organizátorem XII. Setkání je Krajská agrární komora Ústeckého kraje , organizační garancí XII. Setkání je pověřena Okresní agrární komora Děčín a Ústí nad Labem s finančním příspěvkem Ústeckého kraje. Pro soutěžící reprezentanty škol je zajištěno stravování zdarma.

Pořadatel

Okresní agrární komora Děčín a Ústí nad Labem, https://www.agrocr.cz/okresni-ak.php

Ing. František Loudát, CSc., LoudatF@seznam.cz

Místo

Areál národního památníku Přemysla Oráče na Královském poli ve Stadicích

Termín

čtvrtek 16. června

Doba trvání

10.00 – 17.00