Jedná se vyvrcholení II. ročníku regionální výtvarné a literární soutěže s názvem „MATKA ZEMĚ“. Cílem soutěže je upozornit na důležitost chránit životní prostředí na Zemi, aby zůstala zachována i pro příští generace. Soutěž je určena zejména pro žáky základních a mateřských škol z regionu Místní akční skupiny Českomoravské pomezí.

Pořadatel

MAS Českomoravské pomezí o.p.s., https://www.mascmp.cz/

Marta Vencovská, marta.vencovska@mascmp.cz

Místo

Regionální židovské muzeum – synagoga, Karlovo náměstí 540, 588 13 Polná

Termín

pátek 3. června 2016 od 9.00 – pátek 17. června do 17.00