Výstava „Jak uchovat naši krajinu pro další generace“

Velkoformátová putovní výstava „Jak uchovat naši krajinu pro další generace“ je od soboty 22. května 2016 k vidění v Průhonické botanické zahradě na Chotobuzi. Výstavou chceme poukázat na palčivá místa našeho vztahu ke krajině a hospodaření v ní. Hlavní myšlenkou prolínající se celou expozicí je motto: „Krajina je věc veřejná a její stav se dotýká nás všech.“ Zároveň chceme i ukázat, jak je česká krajina nejen rozmanitá a jedinečná, ale také jak ji udržitelně obhospodařovat, abychom ji mohli předat v uspokojivém stavu svým dětem.

Výstava vznikla spoluprací Biologického centra AV ČR a Botanického ústavu AV ČR v rámci aktivity „Hospodaření v krajině s ohledem na globální změny“ podporované výzkumným programem „Rozmanitost života a zdraví ekosystémů“ Strategie AV21. Výstava bude k vidění do 20. června 2016.

Pořadatel

Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., https://www.ibot.cas.cz/cs/2016/05/30/vystava-o-krajine-v-pruhonicke-botanicke-zahrade-na-chotobuzi/

RNDr. Petr Petřík, Ph.D., petrik@ibot.cas.cz

Místo

Průhonická botanická zahrada na Chotobuzi

Termín

neděle 22. května – pondělí 20. června