Seminář je pořádán pro zaměstnance úřadu MČ Praha 8 v návaznosti na přijetí Deklarace podpory fairtrade Radou MČ Praha 8 dne 4. května https://www.praha8.cz/Mestska-cast-Praha-8-podporuje-ferovy-obchod-fair-trade-1.html .

Seminář poskytne základní informace a praktická doporučení k problematice udržitelné spotřeby na úřadech se zaměřením na potraviny, občerstvení a catering. V průběhu semináře bude zajištěno fairtradové občerstvení.

Pořadatel

Městská část Praha 8, https://www.praha8.cz/ma21

Iva Hájková, iva.hajkova@praha8.cz

Místo

ÚMČ Praha 8, Na Košince 1, Praha 8 – Libeň

Termín

úterý 31. května

Doba trvání

09.00 – 11.00