I v tomto roce se Magistrát města České Budějovice zapojí do celostátní kampaně Světový den bez tabáku. Ve spolupráci s Poradnou podpory zdraví a zdravého životního stylu České Budějovice – Národní sítí podpory zdraví – bude v tento den na náměstí postaven stánek, kde budou pracovníci poradny poskytovat veškeré důležité informace o škodlivosti kouření a o možnostech odvykání.
Ti, kteří vyplní anketu týkající se kouření, obdrží volnou vstupenku na Černou věž, aby si ověřili svou kapacitu plic. Kuřáci budou mít možnost vyplnit si test závislosti na nikotinu. Organizátoři uvítají každého, kdo bude mít zájem o informace a zejména ty z vás, kteří se rozhodli přestat s kouřením.

Pořadatel

Národní síť podpory zdraví, z.s.

Marie Ticháková, tichakova@centrum.cz

Místo

České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II.

Termín

úterý 31. května

Doba trvání

10.00 – 15.00

Patronkou akce jsou doc. Ing. Lucie Kozlová, uvolněná radní pro sociální věci a finance města České Budějovice, Poradna podpory zdraví a zdravého životního stylu Magistrát města České Budějovice, Národní síť podpory zdraví, z.s. odbor sociálních věcí, České Budějovice www.c-budejovice.cz, www.podpora-zdravi.cz, www.nspz.cz

AKCI PODPORUJÍ:
ART4Promotion
Město pro rodinu
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
se sídlem v Českých Budějovicích

Světový-den-bez-tabáku-zákaz