Na programu 5. studentské konference se podílí studující bakalářských oborů Sportovní a kondiční specialista, Sportovní a volnočasový pedagog, Výživové poradenství a sportovní diagnostika a studenti navazujícího magisterského programu Wellness specialista. Dále se zúčastní studenti celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků – obor Vychovatelství.
Na konferenci jsou srdečně zváni jak vyučující, tak studenti, kteří zde mohou načerpat inspiraci pro svou práci a navázat nové kontakty. Zveme také studenty z jiných vysokých škol.
Více informací včetně přihlášky, rámcového programu a sborníku abstraktů přihlášených prací naleznete na stránkách akce. Zájemce o aktivní i pasivní účast prosíme o zaslání přihlášky na email doc. PhDr. Markéty Švamberk Šauerové, Ph.D., svamberk.sauerova@palestra.cz.

Pořadatel

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, https://vstvs.palestra.cz/node/124

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D., svamberk.sauerova@palestra.cz

Místo

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Pilská 9, Praha 9 – Hostavice

Termín

pátek 3. června

Doba trvání

10.00 – 15.00