Hlavním cílem studentského spolku Udržitelný Palacký je zvýšit spoločenskou odpovědnost univerzity a podporovat environmentálně příznivé chování studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého. Ve svých aktivitách se snažíme zohlednit všechny pilíře udržitelného rozvoje: ekonomický, environmentální, sociální i institucionální.

V průběhu Evropského týdne udržitelného rozvoje, přesněji 1.června od 15.00 slavnostně otevřeme první studentskou komunitní zahradu v České republice – Václavku. Po otveření se můžete těšit na výsadbu rostlin a také posezení s grilováním.

Komunitní zahrada Václavka pro nás představuje skvělé vyvážení všech pilířů udržitelného rozvoje. Environmentální pilíř bude naplěn hlavně díky možnosti vypěstovat si lokální a organickou zeleninu či bylinky, ale také kompostovat bioodpad, který se vyprodukuje na kolejích. Z atria, kde se Václavka nachází se stane příjemné místo pro oddech, studium nebo setkávaní a posílí tak vzájemné vztahy mezi studenty. Doufáme, že bude mít také vzdělávací charakter a přiměje lidi hlouběji se zamyslet nad tím, kde naše jídlo vzniká a začnou si ho více vážit a vychutnávat.

V příštím semestru bychom rádi navázali na tento projekt dalšími, které budou motivovat k výměně a sdílení nepotřebných předmětů či jídla, abychom snížili odpad na minimum. Doufáme, že tak motivujeme a inspirujeme i další české university, aby pěstovali nejen budoucnost národa, ale i kedlubny.

Těšíme se na vás.

Pořadatel

Udržitelný Palacký, Událost na Facebooku zde

Tadeáš Žďárský, udrzitelny.palacky@gmail.com

Místo

Šmeralova 1090/8, 771 11 Olomouc

Termín

středa 1. června

Doba trvání

15.00 – 22.00