Na semináři dozvíte, jak do výuky zapracovat pojmy místní Agenda 21, udržitelný rozvoj, komunitní plánování, místně zakotvené učení. Také se dozvíte, jak se stát členy sítě programu Škola pro udržitelný život.

Pořadatel

Středisko ekologické výchovy SEVER, https://sever.ekologickavychova.cz/

Karin Kvasničková, karin.kvasnickova@ekologickavychova.cz

Místo

Informační centrum OSN v Praze, Železná 24, 110 00 Praha 1

Termín

pátek 3. června

Doba trvání

10.00 – 16.00

Pozvánka na akci zde