O přírodě v přírodě

Letošní hamaka čítárna bude rozšířena na „hamaka“ divadélko , inspiraci najdeme v indiánských pohádkách . S dětmi z přírodního klubu Kořínek si oživíme moudrost přírodních národů a jejich silný vztah k Matce přírodě. Součástí bude i drobné vyrábění.

Pořadatel

Semínko země,z.s, https://www.seminkozeme.cz/

Lenka Hřibová, lenka.hrib@volny.cz

Místo

Semily, Jílovecká ulice

Termín

úterý 31. května

Doba trvání

09.30 – 11.30