Tradiční akce probíhající ve spolupráci s Českým svazem včelařů Vyškov. Ukázka práce včelaře v úlu, pozorování včel, tvořivé dílny pro děti, stáčení medu s ochutnávkou. Nabídkou včelích produktů i výrobků.

Pořadatel

ZOO PARK Vyškov, příspěvková organizace Města Vyškova, https://www.zoo-vyskov.cz/

Pavel Klvač, zoopark@zoo-vyskov.cz

Místo

ZOO PARK Vyškov, Cukrovarská 424/9, 682 01, Vyškov

Termín

sobota 4. června

Doba trvání

15.00 – 18.00