Co není udržitelný rozvoj s programem
1. Soutěž účastníků v kuželkách ve vyčleněné části hřiště – podpora udržitelnosti těla,
od 16 do 17:30 hod.
2. Panelová diskuse ke stanovenému tématu od 17:30 hod. v klubovně s panelisty
RNDr. Jana Dlouhá, PhD. z Platformy pro udržitelný rozvoj, Centrum pro otázky životního prostředí UK,
Mgr. Jiří Guth z Alternativy Zdola, specialista EIA na magistrátu hl. m. Prahy,
Mgr. Tomáš Tožička z Alternativy Zdola, koordinátor mezinárodních projektů,
RNDr. Václav Exner, CSc. z Alternativy Zdola, následovaná přátelským posouzením tématu všemi účastníky do vyčerpání. Moderuje Zbyněk Fiala

Jste zváni na celý program nebo na kteroukoli část!

Pořadatel

Alternativa Zdola, z. s., www.alternativazdola.cz

Mgr. Karel Růžička, karelruzickaabbb@seznam.cz

Místo

Sportovní areál DTJ Santoška, Xaveriova 1, Praha 5

Termín

středa 1. června

Doba trvání

  1. 16.00 – 17.30
  2. 17.30 – 20.00