Jak se staví energeticky šetrný dům? Proč je tak důležitý tvar domu a to, jak je natočený ke světovým stranám? A jak se dá větrat od rána do večera, aniž by z domu utíkalo teplo? Na to odpoví interaktivní výstava „Bydleme zdravě – půjde to hravě!“

Aktivita Centra pasivního domu – „Bydleme zdravě – půjde to hravě“, má za cíl ukázat široké veřejnosti , jak fungují energeticky šetrné domy a proč jsou ohleduplné k lidskému zdraví i přírodě. Výstava putuje po městech České republiky a v rámci Týdne pro trvale udržitelný rozvoj zakotví i v Telči.

Veřejnost se může těšit na tzv. experimentárium – interaktivní výstavu, kterou tvoří celkem 12 stanovišť a rozkládá se na ploše zhruba 150 m2. Experimentárium je založeno na touze dětí i dospělých zkoumat, hledat a hrát si – každé stanoviště je proto zároveň interaktivní, pohyblivé, lidé si mohou vše osahat, vyzkoušet, měří obvody stěn, svítí do oken, skládají izolaci, hází do míst tepelných mostů, nafukují a testují vzduchotěsnost domů, jezdí s vláčkem rekuperace a přivážejí do domu čerstvý vzduch, ale i prach a pyly, nebo vyvážejí ven vydýchaný vzduch.

Pro školní kolektivy (4. – 8. třídy ZŠ) je navíc přichystán vzdělávací program o zdravých domech. Animátor provede celou třídu experimentáriem, kde se děti doví, proč je důležitá orientace domu, jak přesně funguje rekuperace, anebo co jsou tepelné mosty a tepelné zisky. Všechno si budou moci také rovnou vyzkoušet, osahat a procvičí si své školní znalosti – čeká je třeba slovní úloha, skládání tvarů, porovnání obsahu a obvodu. Budou soutěžit, hledat odpovědi a zapojovat vlastní kreativitu při práci s pracovními listy. Domů si pak odnesou pracovní listy a informační letáčky pro rodiče.

Pokud máte o školní prohlídku experimentáriem zájem, je potřeba se objednat. Obraťte se prosím na Ing. Kateřinu Tydlačkovou – katerina.tydlackova@pasivnidomy.cz.

Pořadatel

Centrum pasivního domu, z. s., www.pasivnidomy.cz/deti.

Kateřina Tydlačková, katerina.tydlackova@pasivnidomy.cz

Místo

Panský dvůr Telč, Slavatovská 86, 588 56 Telč

Termín

úterý 31. května od 9.00 – neděle 5. června 18.00