Letní škola rozvojové spolupráce ve spolupráci s Katedrou rozvojových studií PřF UP v letošním roce ve dnech 1. – 3. června pořádá třídenní seminář Aktuální výzvy – Migrace. Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s tématem migrace z pohledu různých aktérů a zaměřit se nejen na současnou migrační krizi, ale i na historický kontext a politické souvislosti.
Hosty budou např. Doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. z Katedry klasické filologie UP nebo Bc. Kiril Christov ze Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. V jednání je pak pan Tomáš Lindner z časopisu Respekt či podplukovník Otakar Foltýn. Více informací na webu pořadatele.

Účastnický poplatek je 300 Kč.

Pro účast na semináři je nutná registrace v TOMTO odkaze.

Pořadatel

Katedra rozvojových studií, Univerzita Palackého v Olomouci

Kontakt: Lenka Voleníková, lenka.volenikova@upol.cz

Místo

Olomouc, Pevnost poznání

Termín

středa 1. června – pátek 3. června

Dobra trvání

od pondělí 11.00 do středy 13.00