Ekoden – DEN AKCE

Ekoden pořádají žáci 8. ročníku naší školy pro nejmladší spolužáky z 1. tříd. Ve škole jsme zvyklí třídit skoro všechen odpad – papíry, plasty, sklo. Třídíme také vršky od PET lahví, staré baterie, stará eektrozařízení, tonery a náplně do kopírek a tiskáren, starý...

Výstava „Jak uchovat naši krajinu pro další generace“

Výstava „Jak uchovat naši krajinu pro další generace“ Velkoformátová putovní výstava „Jak uchovat naši krajinu pro další generace“ je od soboty 22. května 2016 k vidění v Průhonické botanické zahradě na Chotobuzi. Výstavou chceme poukázat na palčivá místa našeho...

O přírodě v přírodě

O přírodě v přírodě Letošní hamaka čítárna bude rozšířena na „hamaka“ divadélko , inspiraci najdeme v indiánských pohádkách . S dětmi z přírodního klubu Kořínek si oživíme moudrost přírodních národů a jejich silný vztah k Matce přírodě. Součástí bude i drobné...

Plýtvání potravinami aneb Z popelnice do lednice

Plýtvání potravinami aneb Z popelnice do lednice Seminář pro veřejnost k tématu udržitelné spotřeby a výroby. Ke shlédnutí bude film Taste the Waste a následovat bude diskuze k tomuto tématu. Seminář pořádá městská část Praha-Libuš a organizace Glopolis.Ochutnávka...

Den otevřených dveří, Archimédův šroub na Kouzelné zahradě

Den otevřených dveří, Archimédův šroub na Kouzelné zahradě Projektový den k realizaci projektu Archimédův šroub na Kouzelné zahradě, který byl podpořen v rámci programu Škola pro udržitelný život částkou 37 800,-Kč. Na zahradě bude do konce června umístěn Archimédův...

Projektový týden-luštěniny

Tento týden věnujeme v naší škole propagaci konzumace luštěnin. Během celého týdne budou žáci pracovat na různých tématech spojených s luštěninami a ochutnávat luštěninové pokrmy. Na školním webu pak vytvoříme banku nápadů pro využití dalšími školami. Pořadatel...