Institut pro politiku a společnost pořádá v návaznosti na mezinárodní konferenci Digitální Česko třetí debatu z cyklu Vzdělávání na téma Vzdělávání 4.0 – start musí být na základní škole.

R/evoluce digitálního věku přináší obrovské výzvy i pro vzdělávání, které je klíčové pro to, abychom v nadcházející době plné změn a inovací uspěli. Otázek je mnoho. Tuší ale vzdělávací systém, co se od něho bude očekávat a jaké požadavky na veřejnou službu podle školského zákona v několika následujících letech budou? Co budou potřebovat v životě děti, které jsou dnes na základních školách a umíme je na to připravit? Uvědomujeme si změnu role učitele a připravujeme je na to?

Debata je současně pořádána v rámci Evropského týdne udržitelnosti, protože kvalitní vzdělávání je neoddiskutovatelnou součástí udržitelného rozvoje a zároveň jedním z hlavních rozvojových cílů OSN.

Hosté
Hanou Marešovou, proděkankou pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání, PF UPOL
Silvií Pýchovou, výkonnou ředitelkou Stálé konference asociací ve vzdělávání
Jiřím Trundou, ředitelem ZŠ Vratislavova
Karlem Raisem, poslancem PČR (ANO) – tbc
Debatu moderuje Dáša Divišová, konzultantka nadace Depositum Bonum a Institutu pro politiku a společnost.

Pořadatel

Institut pro politiku a společnost

Miroslava Vitásková, vitaskova@politicsandsociety.cz

Místo

konferenční sál CoWorking Prague, Karlovo náměstí 7/325, Praha 2

Termín

čtvrtek 2. června

Doba trvání

17.00 – 19.00