Putovní výstava Prima Klima, která dává odpovědi na otázky:
Co je skleníkový efekt? Jak funguje sluneční energie?
Jak reguluje teplotu plynný obal Země?
Co způsobuje svých chováním člověk?
Jde o problém lokální či globální?
Jak souvisí deštné pralesy s ochranou klimatu?
Co může dělat každý z nás v každodenních rozhodnutích?

Pořadatel

Zdravé město Litoměřice, https://zdravemesto.litomerice.cz/

Mgr. Rita Vlčková, rita.vlckova@litomerice.cz

Místo

Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice

Termín

pondělí 30. května – neděle 5. června