Osvětová akce pro kompetentní pracovníky městského úřadu kdy v rámci semináře bude vysvětlen pojem udržitelný rozvoj v širších a hlubších souvislostech pod vedením kvalifikovaného lektora ze společnosti CI2. Dílčími tématy jsou udržitelná mobilita, udržitelná energetika, adaptace města na změny klimatu. Akce je uspořádána v souladu s naplňováním kritérií místní Agendy 21. Symbolicky byl zvolen pro akci termín 01.06. – Den dětí, neboť opatření, které by město mělo učinit se budou promítat na kvalitě celého života nynějších dětí.

Pořadatel

město Uherský Brod a CI2, https://www.uherskybrod.cz

Mgr. Pavel Chramosta, pavel.chramosta@ub.cz

Místo

Masarykovo nám. 100 Uherský Brod

Termín

středa 1. června

Dobra trvání

09.00 – 12.00