Slavnostní předání Ceny Josefa Vavrouška za životní prostředí a udržitelný rozvoj – www.cenajosefavavrouska.cz.

Smyslem Ceny Josefa Vavrouška je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Cenu uděluje Nadace Partnerství. V roce 2016 se jedná o dvacátý ročník.

Cena je spjata se jménem předního českého ekologa, ministra životního prostředí ČSFR Josefa Vavrouška, který 18. března 1995 tragicky zahynul při pádu laviny.

Pořadatel

Nadace Partnerství, www.cenajosefavavrouska.cz
Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Místo konání

Barokní refektář Dominikánského kláštera sv. Jiljí, Jilská 7a, Praha 1

Termín

čtvrtek 2. června

Doba trvání

17.00 – 19.30