Nadace na ochranu zvířat se kontinuálně snaží o zlepšení vztahu lidí k životnímu prostředí a ke zvířatům. Jedním z problémů je také nekontrolované množení koček a psů v ČR. Přednáška bude pojednávat o nutnosti nezaměnitelného značení zvířat a centrálním registru zvířat, o výhodách a potřebě kastrování toulavých a opuštěných zvířat. Dále také o „množírnách“ = nekontrolovaných chovech psů a koček v nevhodných podmínkách, kde jde čistě o zisk a nikoliv o zdraví a pohodu (welfare) zvířat v chovu. Takové zacházení se zvířaty opravdu není udržitelné, je třeba proti tomu bojovat.
Na to se vážou problémy spojené s toulavými a opuštěnými zvířaty. Evropská společnost pro psy a welfare odhaduje, že v rámci Evropy je okolo 100 000 000 opuštěných zvířat, která potřebují péči a nový domov. Takové číslo je velmi alarmující a vyplývá z něj potřeba regulace populace volně žijících psů a koček v rámci Evropy – tak, aby byl jejich počet únosný pro jednotlivé ekosystémy (přemnožené kočky mohou například zdecimovat populace zpěvných ptáků).
Psi a kočky do ekosystémů bezesporu patří, ale v jistém množství, které je vlivem člověka enormně překročeno. Musíme ho proto rozumně regulovat a dozorovat, aby nedošlo k přemnožení domestikovaných šelem (příkladem může být zdivočení a přemnožení psů dingo v Austrálii).

Přihlášky na přednášku prosím zasílejte na email: nadace@ochranazvirat.cz
Vstupné na přednášku je dobrovolné.

Pořadatel

Nadace na ochranu zvířat, https://www.ochranazvirat.cz/

Bc. Zdenka Průšová, DiS., zprusova@ochranazvirat.cz

Místo

Pujmanové 1219/8, Praha 4 (první patro)

Termín

pondělí 30. května

Doba trvání

17.00 – 19.00