Série článků s tématikou udržitelnosti v Otevřených novinách – občanském zpravodaji pro Újezd nad Lesy a okolí: https://otevrenenoviny.cz/
Otevřené noviny (ON) vycházejí elektronicky každý pracovní den, registrovaní čtenáři mailem dostávají denní nebo týdenní přehled zpráv „Otevřené novinky“ a jsou zacíleny na podporu občanské společnosti v mikroregionu na východním okraji Prahy. ON jsou neziskovým projektem na bázi dobrovolnictví a občanské angažovanosti.
Informační kampaň o udržitelném rozvoji bude soustředěná do Týdne udržitelnosti, bude opatřena logem ETUR a témata budou inspirována okruhy akcí ETUR 2016.

Pořadatel

Otevřené noviny – občanský zpravodaj pro Újezd nad Lesy a okolí, https://otevrenenoviny.cz/

MUDr. Zita Kazdová, zita.kazdova@otevreny-ujezd.cz

Místo

MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy a okolí

Termín

pondělí 30. května od 09.00 – pátek 3. června do 10.00