Kolektivizace zemědělství v 50. letech radikálně změnila poměry na československém venkově. Tento proces představoval významný ekonomický, environmentální a sociální zásah, s jehož důsledky se potýkáme dodnes. Nad okolnostmi průběhu a nad důsledky kolektivizace se zamyslí pozvaní odborníci. Účastníci se budou moci zapojit do moderované diskuze.

Hlavní řečník: Mgr. Jiří Urban, Ph.D. – Ústav pro studium totalních režimů, Univerzita Pardubice, jeho práce viz zdezde.

Vzhledem k bezpečnostnímu protokolu na Úřadu vlády svou účast prosím nezávazně potvrďte nejpozději dvě hodiny před začátkem přednášky na e-mailovou adresu kravcik.jan@vlada.cz.

Pořadatel

Ústav pro studium totalitních režimů a Úřad vlády ČR
Jan Kravčík, kravcik.jan@vlada.cz

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, místnost 201

Termín

středa 3. června

Doba trvání

17.00 – 19.00