Hlavní řečník: Lars-Erik Liljelund

Lars-Erik Liljelund zastával řadu významných pozic ve státní správě a v environmentálních think-tancích ve Švédsku i v zahraničí. V letech 2008 až 2010 vedl kabinet předsedy vlády a byl zároveň jeho zvláštním vyslancem pro otázky klimatu. Mezi roky 1999 až 2008 byl ředitelem Agentury ochrany přírody Švédska, v letech 2000 až 2007 pak předsedou správní rady Evropské environmentální agentury. Od roku 2006 je členem Čínské rady pro mezinárodní spolupráci, životní prostředí a rozvoj.

Úvodní slovo: Jan Frouz, ředitel Centra pro otázky životního prostředí

Komentář: Vladimír Špidla, šéfporadce předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky

Moderace: Anna Kárníková, tajemnice Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Akce bude simultánně tlumočena.

Registrace

Registrujte se prosím do 31. 5. na adrese udrzitelny-rozvoj@vlada.cz.

Pořadatel

Rada vlády pro udržitelný rozvoj,  www.udrzitelny-rozvoj.cz
Ondřej Kolínský, kolinsky.ondrej@vlada.cz

Místo

Modrá posluchárna Univerzity Karlovy, Celetná 562/20, Praha 1

Termín

pondělí 1. června

Doba trvání

18.30 – 20.30