Ekocentrum Iris se zaměřuje na děti a mládež, programy pro školy, osvětové akce pro veřejnost i na publikační činnost. Provozuje ekoporadnu, realizuje údržbu ekologicky významných území a další aktivity se zaměřením na ochranu přírody. Program „Ochrana přírody na Prostějovsku“ je určen žákům základních škol. Bude probíhat na Velkém Kosíři a je určen pro žáky prvního i druhého stupně ZŠ. V rámci exkurze na Kosíř navštíví účastníci Národní přírodní památku Státní lom, sad starých krajových odrůd, louky s vzácnými rostlinami, lesy i zámecký park. Žáci poznají důvody ochrany různých biotopů a vyzkouší si různé aktivity např. na sukcesi, vývoj krasce třešňového atd. Podíváme se na broukoviště i na ptačí budky. Program je částečně zaměřen i na smyslové vnímání přírody.

Pořadatel

Ekocentrum Iris, www.iris.cz
Mgr. Petra Orálková, iris@iris.cz

Místo konání

Velký Kosíř

Termín

pondělí 1. června

Doba trvání

8.00 – 12.00

Registrace

Pro velký zájem je nutné se přihlásit na následující adrese: iris@iris.cz.